Забравена парола?
Начало на реферати

Анатомия на човека


тяло,което има 3 ръба и 3 повърх. Отпред на тялото има изпъкване-залавно място на 4главия бедрен мускул,отзад косо минава линията на плоския мускул. Прокс.край има 3 кондила-външен и вътрешен. Вс от тях има по 1 горна ставна повърх.за колянната става. М/у тях-м/укондиларно възвишение с 2 хълмчета. Пред и зад възвишението-предното и задното м/укондиларно поле. На външния кондил-малкопищялна ставна повърх. На дист.край-капковидно удължени, вътрешен глезен със ставна повърх. На с/уполож.страна-малкопищялна изрезка,а отдолу е повърх.за скочната кост на ходилото. Малкият-дълга тръбеста кост,има тяло,прокс.и дист.край,наречен външен глезен. На главата има ставна повърх.,а на външния глезен-ставна повърх.и ямка.

в)Кости на ходилото/ossa pedis/: разделя се на 3 части: задходилна/tarsus/-7 къси кости Най-голяма-петната,притежава разлято грапаво изпъкване/петна върга/,залавно място на 3главия мускул и начална опорна точка при локомоторните движения. На горната повърх.на петната-3 ставни повърх.за съчленяване със 3те ставни повърх.на скочната. Скочната/talus/-тяло,шийка и глава. На горната повърх.на тялото-макарата на скочната кост. Пред нея-3 клиновидни кости:медиална,междинна и латерална. Пред петната е кубовидната. Предноходилна/metatarsus/-включва 5 дълги тръбести кости. Вс от тях-тяло,основа,глава. Главите са с кълбеста форма. Костите на пръстите/ossa digitorum pedis/-14бр наричат се фаланги. Вс пръст по 3 фаланги с изключ.на палеца-само 2. Биват прокс.или основни,средни и крайни или дистални. Фалангите-дълги кости с тяло,основа и глава. Дист.фаланги вместо глава имат нокътен израстък.


Стави


10.Видове свързвания м/у костите: неподвижно, подвижно, полуподвижно. Принципно у-во на ставите. Механика на ставите.

а)Неподвжино: при него пространството м/у костите е запълнено от влакнеста,

хрущялна или съед.тъкан. Свързване чрез влакнестата може да се осъществи чрез: шевове-свързвания м/у костите чрез незначително колич.съед тъкан/биват зъбчати, плоски,люспести/. М/укостни мембрани-допълнение към скелета, увеличават мястото за залавяне на мускулите. М/укостни връзки-пр: кръстновъргова,кръстнободилкова връзка,м/у дист.краища на големия и малкия пищял и др. Чрез хрущялна-пр:м/у тялото и дръжката на гръдната кост,м/у 2те лонни кости и др. Чрез костна-пр:при срастването на 5те кръстни прешлена в кръстна кост м/у костите на черепа,м/у 3те кости-хълбочна, седалищна и лонна и др.

б)Подвижно:осъществява се чрез стави,в които се съчленяват 2 или повече костни звена, взаимно подвижни 1 спрямо др. Ставите се разделят на прости и сложни. Прости-имат само 2 взаимно подвижни кости или костни звена. Сложни-съчленяват се повече от 2 пк или кз.

в)Принципно у-во на ставите: задължителни ел-ставни повърх-повърх на съчленяващите се кости с различ.форма.Обикновенно 1та изпъкнала,др-вдлъбната.Според формата на повърх са: кълбести,елипсовидни,седловидни,цилиндрични,винтообразни,плоски, скрипецовидни. Плоските се отнасят към п/уподвижното свързв,позволяват пружиниране м/у ставните повърх. Ставен хрущял/cartilago art/-покрива ставните повърх,намалява триенето при движение и участва в механизма на изстискване на ставната течност. Ставна капсула(capsula art)-обхваща ръбовете на ставните повърхности на костите.Има 2 слоя:външен фиброзен и вътрешен синовиален.Външният-изграден от колагенна съед тъкан/отговаря за здравината на свързването м/у костите/.Вътрешният-покрива цялата кухина на ставата и отделя синовиална течност.Играе ролята на смазка на ставните повърхности. Ставна цепка или кухина(cavum articulare)-пространството м/у костите,херметизирано от ставната капсула,изпълнено със синовиална течност. Ставни връзки(ligamentum,-a)-снопчета от влакнеста съед тъкан,заловени за костите, участват в става,стабилизират я и ограничават нефизиологичните д-я. Незадължителни: Коригиращи у-ва-хрущялни образувания за коригиране на несъответствията м/у кривините на ставните повърх ; Ставни дискове-разположени м/у ставните повърх,ставни устни-в големите

Анатомия на човека facebook image
Публикувано от: Румен Тодоров

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.