Забравена парола?
Начало на реферати

Анализ на Задушница, На оня свят, Напаст божия, Андрешко


Интерпретации-Задушница, На оня свят, Напаст божия, Андрешко


Елин Пелин черпи сюжета на своите разкази от реални случаи,от видяни и чути събития.

При него героят е такъв, какъвто си е-понякога груб или нежен, умен или хитър.Той е показан с типични черти.

Димитър Иванов е истински художник на българската земя.Той милее за нейния народ и протестира срещу несправедливостта,макар че все още не е открил главната причина за нещастията на народа.

Литературното творчество на Елин Пелин има голямо значение за нашия народ. Той ни помага да разбираме по-лесно и да презираме още по-решително позорното време на капитализма и фашизма.Но то ни кара също да обикнем по дълбоко нашия трудов народ и да заработим с удвоена енергия за изграждането на щастливото му бъдеще.

  1. Задушница традиционният ритуал от християнската религия, свързан с почитта на живите към мъртвите; мъдрата философия на писателя за живота добро и зло са едно, радост и скръб; вечен е поривът на човешкото сърце към обич, хармония; порив, подхранващ духовната устойчивост на човека от народа, устойчивостта му в бедност и страдание.
    - типичното за църковния празник битовия рисунък: черквата, старите гробове, жените с житото, децата, просякът, лудият; битов рисунък, преливащ в пейзаж; есенният ден, ситният дъждец, жълтите листа настроение: тъжно, в хармония с душевността на хората, с религиозния празник; образите на Станчо и Стоилка (значещи имена да останат, държеливи) сред самотата на гробището под черковната стряха в мъглата самотни, бедни, смазани от непосилния живот, но жизнени натури, диалогът им е
    смешен изпълнен с хумор и е проява на тържеството на живота над теглото; най-човешкото в сърцата им изконното тържество на обичта към самия живот.
    На оня свят:

Разказът е близък до фантастичната приказка и апокрифа. Писателят пренася сюжета от земното към небесното. Използвана е така наречената обърната композиция героят първо умира, а после оживява в друг свят.

Разказът може да се раздели условно на две части. Първата с лек и безгрижен тон ни поднася нещо много сериозно смъртта на човека. Първичното съзнание на българския селянин приема такъв тип смърт като облекчение. Профанирани са християнските канони чрез диалоа на героя с небесните обитатели. Показана е ценностната система на малкия човек, за който битовите и социалните проблеми стоят на първо място.

Във втората част са изразени социалните идеи на Елин Пелин. С много горчив хумор е внушена идеята, че единствената алтернатива за селянина е

Анализ на Задушница, На оня свят, Напаст божия, Андрешко facebook image
Публикувано от: Петко Стефанов

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.