Начало на реферати

Анализ на продуктите "грижа за кожата" на фирма "Advise"
Второ,трябва да се направи изследване удовлетвореността на потребителя и по-точно изследване на удовлетвореността и обстятелствата,свързани с качеството.Необходимо е да се направи анализ на конкуренцията и да се потърси отлики и прежъзходства,за да се наложи собствената марка.Методите за събиране на данни за удовлетвореността са:

-персонални интервюта "лице в лице" по домовете или местоработата


-телефонни интервюта


-анкети в обектите на продажбата


-анкети в домовете


-анкети на работното място


-анкети по пощата

Трето-изследвания и подходи за сегментиране,т.е да се изберат и приложат правилните методи за сегментиране.След което да се установат пазарните сегменти,дасе оценвт и да се изберат целевите такива.
Четвърто-да се направят ценови изслвдвания.Основанията да се извършват ценовите изследвания са две категории:предпазване от неуместно определени цени,коите могат да подронят пазарното бъдеще на продукта и използване на предоставените от пазара възможности.Ценовите изследвания се правят,като се отговаря на следните въпроси:

Анализ на продуктите "грижа за кожата" на фирма "Advise" facebook image
Публикувано от: Светлана Радославова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.