Начало на реферати

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства


Според правната гледна точка:

-регламентирано

-залпово

-аварийно

Според характера на влияние върху хидробионтите и външната проява на отравянето:

-Отпадни води,съдържащи отрови с локално въздействие-хлор, вода, неорганични киселини и основи, соли на тежки метали, формалдехиди, органични киселини и бои, дъбилни вещества, детергенти, пестициди и др.

-Отпадни води,съдържащи нервно-паралитични отрови-алкални и алкалоземни метали, нефт, нефтопродукти, феноли, хлорни и фосфорни органични пестициди, смоли, алкалоиди,токсини на цианобактерии и др.

-Отпадни води, съдържащи отрови с наркотични действие-ациклични въглеводороди, алкилхалогениди, алкохоли, етери, кетони и др.

-Отпадни води, съдържащи отрови с протоплазматично действие- урея, цианиди,пестициди и др.

-Отпадни води, съдържащи ензимни отрови- флуориди, цианиди,СО2, детергенти,пестициди и др.

-Отпадни води, съдържащи отрови с комбинирано действие- феноли,неорганични киселини,NH3 и амониеви соли, цианиди, формалдехид и т.н.

Според степента на острата токсичност (предизвикваща смърт на 50% от хидробионтите) отровните вещества биват:

-висока токсичност- с концентрация до 1-10мг/л

-силно токсични- с концентрация до 10-100 мг/л

-умерено токсични- с концентрация от 100-1000 мг/л

-слабо токсични- с концентрация над 1000 мг/л

-много слабо токсични- с концентрация над 1000 мг/л (боракс,борна киселина и др.)

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства facebook image
Публикувано от: Кристина Кесерова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.