Начало на реферати

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства

Киселинност


Киселинност се нарича съдържанието във водата на веществата, встъпващи в реакцията със силни основи т.е с хидроксилни йони.Разхода на основа изразява общата киселинност на водата.Обикновено в природните води киселинността в повечето случаи зависи от съдържанието на свободен редуциран двуокис. Част от киселинността се определя от слаби органични киселини.Киселинността на води се определя чрез титруване със силни основи.Количеството титрувален разтвор изразходван за получаване на пехато 4,5 съответства на свободната киселинност.Количеството основа изразходвано за получаване пеха 8,3 съотвества на общата киселинност.Ако пеха на анализиращата проба е по-голяма от 8,3 , то нейната киселинност е нула.За определяне киселинността на водата се титрува с натриева основа.Тъи като титруването се води до пеха 8,3, то на 1мг.екв. натриева основа или 2мг.екв.

Краят на титруването се определя визуално или електрометрично.


Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства facebook image
Публикувано от: Кристина Кесерова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.