Забравена парола?
Начало на реферати

Американски неолиберализъм. Теории на несъвършенната конкуренция. Чикагска школа на Милтън Фридман


Американски неолиберализъм. Теории на несъвършенната конкуренция. Чикагска школа на Милтън ФридманНеолиберализмът намира широко разпространение в САЩ след ВСВ. Той е представен най-добре от чикагската школа.

Едуард Чембърлин – теория за монопилистическата конкуренция.

Той анализира съотношението между монополите и конкуренцията на капиталистическия пазар. Конкуренцията между монополите създава икономическа хармония на цените и автоматически се постига уравновесяване между търсенето и предлагането. Той различава „чиста конкуренция” „монополи” и „монополистична конкуренция” ( диференцияция на продукта). Тя има решаваща роля за образуването на монополите.

Под „диференцияция на продукта” се разбират всякакви индивидуални особености както на самата стока така и на продавачите. Диференцията се постига по 2 начина:

А) усъвършенстване качеството на продукта

Б) чрез рекламата

Когато монопола е възникнал на база диференцияция, той не отменя а предполага конкуренцията, която се развива в няколко насоки:

А) манипулиране на цената

Б)подобряване на качеството

В) рекламата

Особено предпочитани са последните неценови форми.

Тази теория има недостатъци:

А) анализът на диференцираните дейности засяга главно дребните и средните предприятия и локализираните пазари. Всеки дребен производител е монополист

Б) не приема съвременните гигантски конгломерати за една от формите на монополите

В) не успява да разкрие връзката между монополите и едрото производство между конкуренцията и децентрализацията на капитала които водят до възникване на монопол.

Олигопол – има съществено значение за изграждане на една ефективна и рационална икономика. В самите монополи са заложени начините и средствата за отстраняване недостатъците на конкуренцията.

Джон Морис Кларк – занимава се със държавното регулиране.

Неговата главна задача е провеждане на система от активни антикризисни мероприятия, в т.ч. стимулиране на печалбата без да се допуска намаляване РЗ.

Една от неговите важни идеи е че трябва да се увеличават държавните разходи, което ще създаде ефективна стабилност на съвкупното търсене.

Кларк – концепция за олигополите.

Според нея господството на стоковия пазар се осъществява от няколко крупни фирми със запазване на конкуренцията между в пазара на потребителите.

Кларк – дифузия на изгодата.

Резултатите от икономическия прогрес трябва да се разпределят равномерно между всички класи на буржоазното общество.

Милтън Фридман – разкрива връзката между политическата свобода и свободния пазар.

Принуждението е осн. заплаха за свободата. Пазарът премахва източника на принуждаващата политическа власт и дава възможност на „свободното предприемачество” да гарантира правата на индивида.

Американски неолиберализъм. Теории на несъвършенната конкуренция. Чикагска школа на Милтън Фридман facebook image
Публикувано от: Дена Стоянова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.