Забравена парола?
Начало на реферати

АЛКИНИ


8


АЛКИНИ

(доц. Г. Велинов)


Алкините са ненаситени въглеводороди, чиито молекули съдържат тройна връзка. Алкините не се срещат в природата, а се получават по синтетични методи.

Алкините са ненаситени въглеводороди, които имат в молекулата си два водородни атома по-малко от съответните алкени и четири по-малко от съответните алкани. Те образуват хомоложен ред с обща формула СnH2n-2.

Според систематичната номенклатура, наименованията на алкините се образуват от наименованията на алканите със същия брой въглеродни атоми, като наставката ан се заменя с ин . Мястото на тройната връзка се обозначава с арабска цифра:


СН3 СН2 СН2 СН3 НС С СН2 СН3 Н3С С С СН3

н- бутан 1-бутин 2-бутин


При по-сложно построени алкини, местата на заместителите алкилови групи и тройната връзка, която е функционална група на тези съединения, се обозначават с арабски цифри:


НС С СН СН3 3-метил-1-бутин

СН3


Хомоложен ред на алкините:


С2Н2 етин (ацетилен) Забележка : Първият член на алкините

С3Н4 пропин съдържа два С-атома,

С4Н6 бутин поради което в общата

С5Н8 пентин формула СnH2n-2 n 2

:

СnH2n-2 алкин


ИЗОМЕРИЯ И СТРОЕЖ

Както при алкените изомерията е верижна и позиционна. При бутина са възможни само позиционни изомер, но при пентина са възможни и верижни и позиционни:


1-бутин 2-бутин


1-пентин 3-метил-1-бутин


2-пентин


1-пентин и 2-пентин са позиционни изомери, а 1-пентин и 3-метил-1-бутин са верижни изомерни съединения.

АЛКИНИ facebook image
Публикувано от: Тинка Ботева

Подобни материалиАЛКИНИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.