Забравена парола?
Начало на реферати

АЛГОРИТЪМ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


АЛГОРИТЪМ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


1 стъпка: ПОДГОТОВКА ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ

Бюджетирането като съставна част от едно интегрирано планиране на предприятието, също от своя страна трябва да бъде планирано

да бъдат съобразени веществено-логичните взаимоотношения, като например:

кога, къде и какви информации трябва да бъдат предоставени, за да може бюджетирането да протече безпроблемно.
2 стъпка: ИЗВЪРШВАНЕ НА БЮДЖЕТИРАНЕТО

  • Оговорните за бюджета лица съставят своите програмни бюджети. Това става отдолу нагоре по йерархичните нива, съгласно плана на сметките, тъй като единствено това позволява по-късното сравнение на плановите с действителните стойности.


  • Бюджетът на мениджъра по продажбите напр. трябва да бъде изработен чрез съгласуване между него, ръководителя по маркетинг, ръководителя на производствения отдел и мениджъра по изготвянето на бюджета. На преден план излиза съображението колко и на каква цена може да поеме пазарът, и какъв стоков асортимент /микс/ ще осигури оптималното натоварване на производствените мощности.


  • От него тогава възниква бюджетът по пласмента.


  • При съставянето на бюджета трябва да се съобрази планирането на рестриктивна политика на поддържане на складовото стопанство.


  • Производствените данни, заедно с новополучените покупни цени и планираните мерки за икономия на материали, позволяват бюджетирането на материалните и производствените разходи.


  • Съставя се бюджет на наличните средства /финансов бюджет/


АЛГОРИТЪМ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО facebook image
Публикувано от: Катя

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.