Начало на реферати

Алгоритми за сортиране


  1. Неподреденият подмасив започва от шестия елемент (i =5).

    1. Намира се минималния елемент на неподредения подмасив - A[5]=1. Той е и първия елемент на неподредения подмасив и размяна не се налага. Но за да се спази принципа се прави размяна на елемента със самия себе си.

    2. Първият елемент на неподредения подмасив (A[5]) и минималния (A[5]) разменят местата си.

И шестият елемент вече е на мястото си.  1. Неподреденият подмасив започва от седмия елемент (i =6), които е и последния елемент на масива. След като всички останали елементи са си на мястото, следва, че и този елемент си е на мястото и масивът е подреден в възходящо ред.За програмната реализация на този метод е необходимо да се организират два цикъла. Във вътрешния цикъл се намира минималният елемент на неподредения подмасив и неговия индекс. Външен цикъл, в който се следи началото на неподредения подмасив и се извършва размяната на първия и минималния елемент на неподредения подмасив. Вътрешния цикъл се изпълнява за стойности на индексната променлива j от i до n-1 (последния елемент на масива). Външния цикъл се изпълнява за стойности на индексната променлива i от 1 до n-2 (предпоследния елемент на масива).


Алгоритъм


i,j,imin:integer;

min:double;

for i:=0 to High(a)-1 do

begin

min:= a[i]; imin:=i;

for j:=i+1 to High(a) do

if (a[j]<min) then

begin

imin:=j;

min:=a[imin];

end;

a[imin]:=a[i];

a[i]:=min;

end;3. Описание на quicksort (Сортиране по дялове – бързо сортиране)


Като се има предвид, че метода на мехурчето(пряката размяна) е най-неефективният метод за сортиране трябва да се очаква сравнително голям процент на подобрение. Изненадващо обаче е, че подобрението на този метод води до най-добрият метод за сортиране на масиви, познат до сега. Неговата ефективност е толкова голяма, че авторът му C.A.R.Hoare го е нарекъл бързо сортиране.

Алгоритми за сортиране facebook image
Публикувано от: Людмила Кирилова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.