Начало на реферати

Алгоритми за сортиране


 1. Неподреденият подмасив започва от втория елемент (i =1).

  1. Намира се минималния елемент на неподредения подмасив - A[3]=9.

  2. Първият елемент на неподредения подмасив (A[1]) и минималния (A[3]) разменят местата си.

И вторият елемент вече е на мястото си. 1. Неподреденият подмасив започва от третия елемент (i =2).

  1. Намира се минималния елемент на неподредения подмасив - A[3]=7.

  2. Първият елемент на неподредения подмасив (A[2]) и минималния (A[3]) разменят местата си.

И третият елемент вече е на мястото си. 1. Неподреденият подмасив започва от четвъртия елемент (i =3).

  1. Намира се минималния елемент на неподредения подмасив - A[6]=5.

  2. Първият елемент на неподредения подмасив (A[3]) и минималния (A[6]) разменят местата си.

И четвъртият елемент вече е на мястото си. 1. Неподреденият подмасив започва от петия елемент (i =4).

  1. Намира се минималния елемент на неподредения подмасив - A[5]=2.

  2. Първият елемент на неподредения подмасив (A[4]) и минималния (A[5]) разменят местата си.

И петият елемент вече е на мястото си.Алгоритми за сортиране facebook image
Публикувано от: Людмила Кирилова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.