Забравена парола?
Начало на реферати

АЛГЕБРИЧНИ СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ 1


АЛГЕБРИЧНИ СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ

В тази група се включват средна аритметична величина, средна хармонична, средна квадратична, средна кубична, средна хронологична и средна геометрична. За определянето на средното значение на признака при вариационни статистически редове се използват средна аритметична, средна хармонична, средна квадратична, средна кубична величини, а за определяне средното значение на признака от динамични редове се прилагат средна хронологична и средна геометрична величини.


9.1. Средна аритметична величина

Тя е най-често употребяваната величина в статистиката, тъй като дава характеристиката на средното равнище по даден вариационен признак на единиците от съвкупността.

В зависимост от това дали е извършена групировка на данните тя бива непретеглена (когато данните не са групирани) и претеглена (когато данните са групирани).

Непретеглената средна аритметична величина се изчислява по следната формула:


където

е средната аритметична величина;

са значенията на признака, по които се прави осредняването при i = 1,2,3,.,N;

N е обема на изучаваната съвкупност, включващ единиците, попадащи в нея.


Пример: В пет магазина на едно предприятие се продава една стока по единични цени, както следва:


Магазин

Единична продажна цена (лв) x i

1

7,00

2

7,50

3

8,00

4

8,70

5

9,00

N = 5

40,2


Да се изчисли средната продажна цена на един магазин.

АЛГЕБРИЧНИ СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ 1 facebook image
Публикувано от: Крум Петров

Подобни материалиАЛГЕБРИЧНИ СРЕДНИ ВЕЛИЧИНИ 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.