Начало на реферати

Александър Вутимски - Живот и творчество


Изповедност, болка и протест, бодрост и вяра изпълват и другите му ранни стихове. В едно от тях поетът мечтае за бъдещия живот, когато бедните овчари ще бъдат без тия дрипави торби / и без това подтискащо мълчание

Стихотворението равнина подсказва за обречената обвързаност на Вутов с живот а и проблемите на града за пълноводния му стремеж да живее с тревожния глас на отрудените. Поетът бяга от есенните мъгли в равнината. В стихотворенията му се вижда всичко хората предмети природа. Комините са прегръщани /и шибани безспир под ветровете Словесните повторения се използват функционално за поставяне на емоционални акценти:

тия нощи дълбоки огромни запалени пещи.

Тия нощи навън, с печалните алени свещи.

На едно завидно равнище и с художествена убедителност той отъждествява душевното си състояние и участта на есенната гора:

Безмълвни дървеса есен лист,

Не е ли тъжно да ти вземат всичко?

Да те оставят тъй ограбен, сам,

Без слънчев лъч, без песен, без утеха?

Моята страна , Влак , Пролет са творби , с които се начева участието му в Праг. Стихотворенията са оптимистични, като цяло следват познатия ритъм на дитирамбите, изпълващи и написаното преди представеното му в сборника. В Моята страна той пише:

Към възторжен и слънчев възход

Ний вървим и вървим неуморно

Вярвам в тебе, мой беден народ.

И конкретните думи, и използваните епитети в стихотворението са често срещани в поетическата лексика на ония години. Както са неизменни и удивителните знаци! Влак:

Аз жадувам движение, влак !

Аз съм жаден за пролетни полети.

Моите мисли са смели и волни

О , пътувай, лети с крила!

Горе долу по същото време, през 1937 г., Валери Петров отпечатва в Ученически подем стихотворението На машиниста. Ето ги последните два куплета:


Под теб, другарю мой, трепери,

Със своя пулс железен, влакът;

Разкъсвай слепи линии и бариери!

Днес хората те чакат.


Хей, машинисте- черен и прекрасен-

Око в стрелката! Без да мигнеш!

И здраво стягай лоста, че целта си

Ти трябва да достигнеш!


Видяхме удивителните, почувствахме императивноста на изказа, която е заразена от конвенциите на една алегоричност, следвана от младите. Влакът на Вутов и машиниста на Валери Петков са метафори, които се разбират без трудност.Вутов и неговите пишещи събратя имат пред вид борбата, скорошната революция. Само така трябва са схванем замисъла на стихотворението му Пролет.

Александър Вутимски - Живот и творчество facebook image
Публикувано от: Стефан Иванов

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.