Забравена парола?
Начало на реферати

Актуални проблеми на училищното възпитание


Актуални проблеми на училищното възпитание


Позитивността на играта за детската комуникация: проблемата за "трансперсоналното Аз"


Най-активната асоциация на думата детство, безспорно е - ИГРА. Обект на нашия интерес в конкретния случай е не просто играта, а нейната позитивна мощ за стимулиране на детската комуникация както във вербалната, така и в невербалната й форма. И още по-точно - концентрацията на вниманието ни е върху пресечната точка във времето на предучилищното детство и в пространството на позитивността, проявена в градивността на детската игра, добронамерената комуникация и в духовното развитие на децата.

Какви са очакванията ни от фокусирането върху тази пресечна точка и защо точно тя?

За да отговорим на тези два важни въпроса бихме могли да опитаме да очертаем параметрите на нейната противоположност, т.е. ролята на негативната игра, негативната комуникация, бездуховността и личностните последствия от тях, от което би се получило картина, върху която е опасно да насочваме мислите си, затова отказваме да правим това и предпочитаме да търсим съзидателността на позитивността във всичките й проявления в детските игри и в общуването на децата с други деца и възрастни.

В така неповторимо значимия период на предучилищното детство (първите седем години) устояването на избрания позитивен фокус поставя сериозни предизвикателства както в теоретичен, така и в приложен план пред педагози (или най-общо казано професии, свързани с възпитателния процес - психолози, лекари, актьори, производители на играчки, писатели, издатели...), родители и деца.

Теоретичната яснота предполага както терминологично изясняване - на отделни елементи, като: коя игра е позитивна?; има ли специфична детска комуникация по отношение на генетична предразположеност към безконфликтност или стремеж към конфликт?; кой е контекста на "трансперсоналното Аз" и по какъв начин се отнася към предходните проблеми? - така и полемика върху параметрите на тяхната значимост.

На отговорите на всеки един от тези въпроси могат да бъдат посветени отделни книги с важни послания от различни гледни точки. Тук целта обаче не е да се достигне до изчерпателност, а да се очертае тяхната взаимопреплетеност и да се представи разбирането ни, че ако в старта на човешкия

Актуални проблеми на училищното възпитание facebook image
Публикувано от: STILYANA STOYANOVA NOVAKOVA

Подобни материалиАктуални проблеми на училищното възпитание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.