Начало на реферати

Акционерно дружество


Югозападен Университет „ Неофит Рилски”Правно - исторически факултет

КУРСОВА РАБОТАпо Търговско правона тема:

Акционерно дружество. Капитал на акционерното дружество. Акции и облигации. Имущество на акционерното дружествоИзготвил:

Таня Иванова Бозукова

Специалност: Право, редовно

Курс: III

Факултетен № 92922Проверил:

Проф. Т. Лялев

Гл. Ас. Р. Илиева


Благоевград, 2008г.
= 1 =

Акционерно дружество facebook image
Публикувано от: Николай Василев

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.