Начало на реферати

Агресията


Насилието, стр.18, изд. Гея Либрис, София, 2000 год.

общува с кръга от хора около него е една от главните причини за агресивно поведение. Необщителността, враждебността и мрачното настроение пораждат антипатия, както у връстниците, така и у учителите. Фактор, който влияе върху формиране на асоциалното поведение у подрастващите, е и пониженото самочувствие и ниска самооценка. За да докажа своето твърдение ще спомена най-нашумелия и емблематичен случаи две 14-годишни момичета убиха своя връстничка и приятелка. Причината жертвата се ползвала с повече внимание и популярност от тях. До навечерието на убийството трите момичета са неразделни. Какво е замъглило здравия им разум? Завистта достатъчно основание ли е да извършиш убийство? Изглежда да. Не е ли приятелството спирачка да посегнеш на нечий живот? Очевидно не. Понякога всеки от нас се е чувствал малко засегнат, малко ядосан или недооценен. Но ако завистта и недоволството са достатъчно основание за извършване на убийство, то значи всеки от нас, в един момент, може да се превърне в убиец! Какво всъщност възпира човека от престъпление? Без да се замислям отговарям страхът от възмездие. Но ако има увереността, че престъплението му ще остане безнаказано какво ще го възпре от злодеянието? Нищо! Затворите са пълни с хора, които са били уверени, че престъпленията им ще останат неразкрити и ненаказани. Вярва ли са в своята безнаказаност и двете момичета от Пловдив. В дните след убийството те са били спокойни. Сълзите и съжалението дошли след ареста. Логично е да се запиташ: факторът ако ме спипат достатъчно силен ли е, за да възпре от злодеяние някого. Може би... Нека си припомним думите на Роден, които нарича юношите поклонници на красотата. Всеки тийнейджър има силно развито чувство за чест и достойнство. И не дай си Боже с някоя постъпка до го нараниш! Тогава бягай надалеч! Самоуважението у подрастващите до голяма степен се подхранва от общуването с връстниците им. Поради тази причина те възприемат болезнено изолацията и търсят приемане у тези свои връстници, които излизат извън нормата на условната група. Те са агресивни към тези, които са по един или друг начин различни от тях. Именно така показват своята агресия и двете момичета от Пловдив, които презират своята съученичка. Влошените взаимоотношения с връстниците също могат да породят агресия. Те развиват у подрастващите враждебна позиция и ги карат погрешно да възприемат и тълкуват поведението на околните. Основният фактор за формиране на агресията е гледането на филми със сцени на насилие. това сочи изследването на Института по Психология към МВР направено сред педагози, ученици и полицейски служители. Никои не знае защо това е така. Навярно тъй като почти всеки от нас има телевизор или радио, от които ежедневно се осведомява за актовете на насилие. Някои обвиняват самата телевизия за зачистилите случаи на агресия. Според тях се излъчват прекалено много програми с насилие. Други не са съгласни. Според мен извода е следния: не трябва да забравяме, че това което гледаме или слушаме в повечето случаи е измислено. То наистина изглежда вълнуващо, но ако решим да го имитираме трябва да се замислим дали няма да причиним болка на някого. Старият закон от Мартин Лутър Кинг Око за око оставя всекиго сляп.Агресията засяга малко или повече всекиго от нас. Тя подковава способностите за обучение, общуване, отношение на човека към човек. Къде се крият корените на агресивното поведение? Навсякъде на улицата, в училище, в семейството, при приятелите... Какви са последтвията и? Раните и синините са най-краткотрайните следи от нанесената агресия. Страхът трае по-дълго, но и той може да бъде преодолян. Без специализирана помощ обаче за цял живот могат да останат промените в чувствата и поведението. Такива са например: неспособността да се привързваш, постоянната тревога, рухналото самочувствие, употребата на алкохол и наркотици и др. Как да преборим с агресията? Според мен начините за преодоляване на агресията са много разнообразни. Като начало бих поставила осъзнаването и приемането на агресията като част от самите нас хората. Всеки, склонен към агресия, трябва да се справи с факта, че тя е част от него. И когато това стане може би само собствения му стимул за борба срещу злото би го накарало да прогледне. Друг начин е просто да оставим агресията да отмине. Старите хора казват: Брой до десет и след това говори! Е, може би са прави! Ако премислим постъпката си преди да я извършим може би ще

Агресията facebook image
Публикувано от: Людмил Иванов

Подобни материалиАгресията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.