Начало на реферати

Агресията при децата и в семейството

Агресията не е нещо непознато за децата. Насилието, жестокостта и бруталността, упражнявани върху деца и от деца, са се увеличили неимоверно. Безразличието към насилието и нечувствителността към болката и страданието стават все по обезпокоителни. Агресията е един от основните проблеми в детството.

Агресията е поведение, което причинява вреда. Нанесената вреда е винаги реална. Последиците от агресията могат да бъдат душевни или физически-наранявания, унижения, обиди, оскърбления, унищожаване на притежания, подценяване, отнемане на възможности за самоосъществяване. Причинената вреда поражда тъга, депресия, самосъжаление, безпомощност, гняв, стремеж към отмъщение, ограбва самоуважението. Последиците от агресивното поведение се преживяват болезнено и като нежелани от обекта на агресията. При агресивното поведение винаги съществува противоречие с одобряваните роли и приети норми. Агресията е неодобрено поведение, въпреки че неодобрението се схваща различно. Агресивността опредметява интенцията да се навреди на другия. Интенцията е основен белег за определяне на поведението като агресивно. Интенцията разграничава случайните от неслучайните наранявания, обиди, оскърбления. Действията, които са нанесли вреда поради небрежност или некомпетентност, не могат да се определят като агресивни. Интенцията определя като агресивни и действията, които не са достигнали желания ефект неуспялата клевета, проваленото ограбване. Бездействията, които са отдалечили съзнателно детето от отклика на страданието и болката, също са агресивни. Интенцията разграничава действията, с които съзнателно и несъзнателно са причинени болка и страдание. Интенцията може да се открие чрез признанието, разкаянието, съжалението за извършеното действие. Интенцията може да бъде призната или непризната от детето. Отричането на интенцията да се нарани може да се дължи на различни мотиви, в повечето случаи обединени около страха. Агресията може да се разгледа и като действие, което е насочено към принуждаване. Принуждаването включва агресивните действия, но не се свежда изцяло до тези действия. Принуждаването включва заплаха, наказание, използване на физическа сила, като способи за причиняване на вреда, изтръгване на покорство, заставяне, налагане, изпълняване на определени задължения и изисквания.Агресията при децата и в семейството facebook image
Публикувано от: Димитър Илиянов

Подобни материалиАгресията при децата и в семейството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.