Забравена парола?
Начало на реферати

Агресията поведенчески и социален проблем


Агресията поведенчески и социален проблем
  1. Теории за агресия.

а) Берковиц разграничава агресивния акт, като конкретно действие от агресивността като качество на личността.

б) според И. С. Кон появата на агресивност е свързана с неблагополучния в процеса на социализация, съчетани с някои конституционни психофизически особености. Основна роля играе потребността от самоутвърждаване.

в) според З. Фройд агресията е резултат от фрустрацията, в резултат на блокиране импулсите на Ида. По-късно променя схващането си и разглежда агресията като един от базовите инстинкти наред с либидото.

г) съществува и теория,според която децата се научават да бъдат агресивни, особено ако това поведение е възнаграждавано и подкрепяно.

д) агресивността в детската възраст се проявява в много и различни форми ругаене, деструктивност, разрушителство, подчертан негативизъм, постоянни конфликти с другите и т.н.

е) Робинс доказва, че възрастните, които като деца са имали поведенчески проблеми, по-трудно се приспособяват към различни ситуации.

  1. Определения за агресията.

а) според Buss агресия е всяко поведение, съдържащо заплаха или нанасящо вреда на другите.

б) Berkowitz смята, че за да бъдат определени действия, квалифицирани като агресия, те трябва да включват в себе си намерение за обида или оскърбление, а не просто да водят до такива последствия.Агресията е всяка форма на поведение, насочена към оскърбление или нанасяне на вреда на друго живо същество, което не желае подобен тип отношение. Т.е. агресията се разглежда като модел на поведение, а не като емоция, мотив или установка. Агресията може да бъде физическа или вербална, активна или пасивна и пряка или косвена.

в) според З. Фройд агресията се разглежда като реакция на блокиране или разрушаване на либидозните импулси. Според него агресивното поведение е вродено и неизбежно, тъй като в противен случай танатосът ще доведе до унищожение на самия индивид.

г) според Лоренц агресията е свързана преди всичко с вродения инстинкт за самосъхранение, който се е развил в хода на продължителната революция. Агресията според него е свързана с подобряване на генетичния фонд, тъй като съхранява най силните и енергични индивиди.

Агресията  поведенчески и социален проблем facebook image
Публикувано от: Стоян Иванов

Подобни материалиАгресията поведенчески и социален проблем 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.