Забравена парола?
Начало на реферати

Агресия


¶. Теоретични постановки на проблема

за агресията.


Обикновено под думата агресия повечето хора са склонни да разбират нападателно действие с увреждащ резултат. Това е така за животинските видове, при които агресивните действия са чисто нагонна изява и тяхната цел е съхранението на живота и поколението-да се достави храна, да се запази воден периметър, да се защити поколението, да се овладее самката. Както при всички форми на инстинктивно поведение природната целесъобразност на нападателните действия е очевидна и обяснима. Необходимо е да подчертаем, че в еволюцията на видовете и в човека нагоните не изчезват, тъй като и човешкият род се бори за своето оцеляване. Агресията е не само свойствена за човека, но за съжаление я наблюдаваме навсякъде. Цялата история е едва ли не белязана с непрекъснати войни, разрушения и унищожения. И все пак човешката агресивност е различна от тази на животните. Тя е осъзната, волево насочвана, отключвана или подтискана в зависимост от ситуацията. Свързана е с много по-сложни емоционални преживявания от страха и яростта, които правят животните нападателни. При хората се смесват по-сложните чувства на гняв, обида, възмущение, преживяване за пренебрегнатост и отблъснатост / фрустрация/, желание за власт и надмощие. За чест на животинските видове при тях няма агресия за удоволствие, която, уви, се среща при човека, често скривана зад благовидни идейни мотиви.

Както всички нагони агресията има своя физиологична основа. Тя е свързана с лимбичната система на мозъка, което бе доказано по безспорен начин чрез дразнене на опитни животни с имплантирани електроди. Доказано беше и съучастието на ендокринната система, вегетативната /симпатикотоничната/ система и медиаторни механизми.

Личностните нагласи, темпераментовата и характеровата основа естествено играят също решаваща роля за агресивното поведение при човека. Прагът на агресивното реагиране е различен. Личностните особености определят в голяма степен и емоционалните подбуди, които могат да отключат агресивни реакции и които често са много сложни по своето съдържание - възмущение от несправедливост спрямо слабия и беззащитния, отложен гняв при нанесено унижение, в някои страни родова вражда и вендета. Това ще рече, че мотивацията за насочването на агресивната нагласа може да е не само осъзната, но и със сложно психологично съдържание. Хората са създали и регламентирали редица забрани и морални правила за насочване на поведението към просоциални цели: не се напада противникът, ако вдигне бяло знаме; ударът в гърба е

Агресия facebook image
Публикувано от: Aleksandar Tsankovski

Подобни материалиАгресия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.