Забравена парола?
Начало на реферати

Адаптация, разстройства при стрес и модели за справяне в общата практика


Основни диагностични критерии за разстройство на адаптацията при стрес:

А. Емоционални или поведенчески симптоми като отговор на стресогенно въздействие /от един до три месеца след стреса/;

Б. Тези симптоми или поведение са клинично изразени, като е очевидно следното:

  • забележим дистрес, който е в повече като очаквана последица от преживения стрес;

  • забележимо увреждане на социалното и професионално функциониране;

В. Тежестта на симптомите не е в степен, при която да може да бъде квалифицирана като друго психично разстройство.


Личностови стратегии за справяне със стрес:

А. Ефективни стратегии, за тези, при които човек има преживяването, че има контрол над ситуацията и може да организира и контролира преодоляването на стреса.Всеки човек има собствени убеждения относно това, колко контрол има и кои неща са вън от него. Тази оценка е важна, защото, когато ние чувстваме нещата вън от нашия контрол, ние сме под повече стрес. Стресът е по-слаб, когато чувстваме контрол и се грижим за съдбата си. Накратко, ние наистина сме креативни за нашата реалност. Ако ние мислим, че светът е ужасен и неконтролируем, той е такъв. Ако ние мислим, щастливи сме, това е така. Нашите възприятия за света около нас се базират на взаимовръзките между нашите възприятия и какво се случва с нас. Нашите възприятия не са винаги акуратни. Здравите хора имат тенденция да мислят, че са повече ефективни, отколкото са в действителност, докато депресивните имат тенденция да мислят, че са лоши и правят негативни оценки относно света. Ползата да мислиш, че си по-ефективен отколкото си е, че ти харесва повече да опитваш, де предприемаш риск и преодоляваш стрес.


Стил на справяне със стрес

Всеки от нас има начин за справяне със стрес, някои изследователи считат, че всеки стил се асоциира с различно ниво на успешност.


Стил на справяне

Описание

Пример

Ползи

Загуби

Емоционалнофокусиран стил на справяне

Прави нещата така, че да се чувства по-добре

Кажи си, че можеш да минеш през това

Можеш винаги да го прилагаш

Това не премахва проблемите

Проблем

фокусиран стил на справяне

Опитвай се да се фокусираш върху проблема

Дискутирай проблема с колега, който мислиш, че е несправедлив

Понякога този метод решава проблемите

Ти можеш да решиш някои проблеми, но знаеш колко трудно се чувстваш

Фокусиран върху взаимоотношенията стил на справяне

Грижи се за нуждите на другите

Дискутирай как се чувстваш с някой, на когото си ядосан

Можеш са си помогнеш или друг някак си да го направи

Ти не можеш да промениш другите хора


Б. Неефективни стратегии, са тези, при които чевок губи чувствота за контрол над ситуацията и не може да се справи със стреса. Най-силната форма на неефективна стратегия е Заучената безпомощност.Но няма значение, какво човек прави, ако наистина чувства, че неговата ситуация не може да се промени, това се нарича "заучена безпомощност". Тази личностови черти включват:

  • липса на мотивация или на активност

  • тъга и равнодушие

  • липса на враждебност, когато враждебността е оправдана

  • когнитивни проблеми

  • депресия


Ако непроменящата се ситуация продължи, човек можа де започне да изгражда ирационални убеждения, че всяко нещо е извън неговия контрол, че светът е несигурно място, че другите винаги ще ти причинят болка, че животът не си струва. Най-честите им оценка са:

  • каквото се случва с тях е техен провал

  • те не могат да променят нещата

  • техните затруднения ще продължават

Когато безпомощността дойде в професионалното изпълнение, те "вдигат ръце"

Заучената безпомощност се представя със симптоми и висока степен на депресия при хора, които преживяват много стрес и правят много опити да го контролират


Ролята на защитните механизми в адаптацията при стрес:

Защитните механизми личността изгражда по пътя на своето съзряване и социално адаптиране. Защитните механизми позволявят на личността, когато се изправи пред житейско затруднение, което в голяма степен надхвърля нейния потенциал и умения за справяне, да се съхрани, да оцелее, като отложи временно справянето. Част от тези защитни механизми остават в регистър на личностово незрелите, или неефективни, поради крайно примитивното ниво на личностово отлагане, както и продължителната задръжка към личностовото развитие, която оказват.

Видове защитни механизми:

Когато хората преживяват трудни моменти, вкл. и болка те имат различни начини за справяне с тях, наречени "защитни механизми". Фройд поставя въпроса за защитните механизми, но неговата дъщеря Ана Фройд ги систематизира и нарича като такива защитните механизми могат да бъдат здравословни или не, в зависимост от обстоятелствата, развитието или ограничеване на личностовия потенциал и това колко продължително ги използва човек. Егото и Механизмите на защита, пише тя, са за всеки един нормални или невротични.

Ще представим най-важните за медицинската практика на общопрактикуващия лекар защитни механизми, описани в класификацията на Glen O., Gabbard M.D. по Vaillant GE in Adaptation to Life loss, 1961


Нарцистични /примитивни/ защити

Адаптация, разстройства при стрес и модели за справяне в общата практика facebook image
Публикувано от: Nasko Velikov

Подобни материалиАдаптация, разстройства при стрес и модели за справяне в общата практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.