Начало на реферати

140 години от гибелта на Хаджи Димитър - изследване


Желев Чернев в излеянето на 48000 куршума и приготовлението на фишеци с барут6. Но българската емиграция във Влашко е покосена на 8 август 1867 г. от вестта, че на парахода Германия заради предателство са убити войводите Никола Върбанов Воеводов и знаменосеца Цвятко Павлович при опит да преминат сръбска територия. Тези сведения са отразени в дипломатическите сводки. Смъртта на Раковски ( 9 / 21 октомври 1867 г. ) поставя пред Хаджи Димитър инициативността да се сформира кръг на последователите му и през 1868 г. се създава комитет в Букурещ , в който влиза и Димитър Ценович. Около двеста души от които с Стефан Караджа също се присъединявт участват в подготовката и въоръжението н абъдещите чети. Легалната организация Българско общество във Влашко с председател Константин Чокан подпомага със средства . На 29 май 1868 г. в Сърбия е убит княз Михаил. Възприет епо-умерен курс към Османска империя. Букурещ в лицето на Йон Братиану, ръководител на национал-либералната партия и утвърдилия се княз Карол провеждат подобна политика на по-умерен курс спрямо Турция.

След смъртта на Раковски в един особен момент се откроява Хаджи Димитър. Неговата личност е обединителна за разединените сили на емиграцията. Сливенеца Михаил Колони, член на Добродетелната дружина, заедно с брат си Васил, предоставя наемания от него чифлик н акняз Барбу Щирбей край с. Петрушан за съсредоточаване на четниците. Финансовото обезпечаване е осъществено чрез Димитър Ценович, Данаил Попов, Райчо Попов, Иван Грудов, Спиро Константинов, закупил револ-вер- сабите на войводите (която на Хаджи Димитър се намира в музея на Възраждането във Варна). Секретаря на Раковски Иван Касабов е главният автор на обръщенията на четата. Иван Райчев е руски офицер, автор е на правилника (закона) на четата и обучава на военно дело някои четници. Румънски офицери Николае Крецу, Теодор Мърджиняну също подпомагат военното дело на четата. Префектът на Гюргево Апостол Арическо, кмета на Букурещ К. Панайот са благосклонни към четниците. Съобразени с идеите на Раковски войводите Хаджи Димитър и Стефан Караджа извършват съобщителни действия в българските земи за предстоящото преминаване на четата. Двете знамена четата на Хаджи Дмитър притежава знаме по-голямо и по-добре изработено, било е зелено, с извезаните традиционен лъв върху полумесец и надпис Свобода или Смърт. Знамето на Караджата, шито през 1866 г. от Султана Русева от Браила, също е зелено, с извзани от двете страни коронован лъв и надписи :На оружя мили братя и За вяря и независим. Войводите имат далекоглед и карта на Европейска Турция. В края на месец юни Хаджи Димитър и Стефан Караджа дават указания записалите се доброволци да се придвиждат към чифлика на колони. Голяма група четници са изпратени от букурещката махала Табакария, където им е даден обяд. В посока източно от с. Петрушан и до с. Петричи в летната жега четниците са инструктирани да пристигат на групи като жетвари. Сутринта на 4 / 16 юли, четвъртък , събралите се 125 души обличат униформите, въоръжават се и по чети се отправят към р. Дунав. За знаменосец на четата е избран Димитър Николов Заралията, а тази на Стефан Караджа на Георги Чернев. Писар на четата на Хаджи Димитър става Иван Райчев, а на другата чета е Христо Дрянов. За секретар на цялата чета е избран Иван Райчев. Брата на Хаджи Димитър Тодор Хаджиниколов е избран за касиер. Пристъпва се към полагане на клетва. Войводите застават по средата, Хаджи Димитър (70 четника) в ляво, а Стефан Караджа (58 четника) от дясно. От двете им страни се нареждат четниците. Клетвата е прочетена от Иван Райчев, а четниците с наведени надолу глави я повтарят. Двама от участниците в четата Коста Евтимов Наполеона и Нено Маринов са участници в походите на Гарибалдиу има и участници и в

140 години от гибелта на Хаджи Димитър - изследване facebook image
Публикувано от: Ivan Tsvetanov Stefanov

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.