Забравена парола?
Начало на реферати

11.Отделяне на топологично-особени признаци


11.Отделяне на топологично-особени признаци

В резултат на предварителната обработка се отделят ръбовете и гра-ипе на обектите с единична дебелина. Получава се скелетът на обекt в изображението. Информацията за обектите се съдържа в тяхната уктура. Структурата се характеризира от топологично-особените «чани още характерни) признаци, определящи свързаността на линии-егментите). Признаците и сегментите се отделят и формират в съот-^ множества, на основата на които се извършва формално описание, |из и разпознаване на обектите.

.Двоичното изображение Ь с размерност МхМ се състои от две групи кити. Тези, които принадлежат на скелета на изображението и образу-годмножество Ь| и подмножество Ьо от елементи на фона: Показателят на свързаност г за даден елемент може да-се pazgle kato критерий, дали той се явява център на топологично-особена конфигу от точки. Ако г(b(i,j))=1,to b(i,j) се явява характерен признак край na lu ния (елементът а на фиг. 3.2). Ако r(Ь(i,j))>2, то Ь(i,j) е потенциале tsen тър за характерен признак. Например, Ь и с на фиг. 3.2 са характерни наци, но същото не може да се каже за е и d елементите. Следоваte когато г>2 е необходимо да се извърши допълнителен анализ на лока! пространство на Ь(i,j,) То се увеличава до апертура 5х5. Възможна е ната стратегия за откриване на признаци:

1) Въвежда се праг 9 (обикновено 9 =2, но може да бъде и по-гоПроследява се скелетът на изображението. )3а характерни признаци се определят елементите, в които става р на посоката на проследяване (признак "ъгъл" - елемент Ь на

-4) За характерна се приема точка, от която излизат три или повече ента с последователно свързани елементи, чиито брой е по-голям или на (точка с на Вътрешен елемент от линия (е на фиг. 3.2), за който r=2 не се ана-zura1 за характерен признак. Отделянето на признаци завършва с формирането на множествЗа всеки признак от това множество се запомня вектор на неговите аtrub

ти:

където k е номер на характерния признак, k е 1,2, ..., t; (i,j) - коорд на характерния признак за пространството NхМ; Rk - показател на cber ността, показващ броя на сегментите, излизащи от признака; Нk е BEKTOР стойностите на елементите му показват номерата на признаците, с kouto свързан дадения признак в съответните посоки от 0 до 7; VS е вekт стойностите на елементите му показват номерата на сегментите, изluzat от дадения признак.

11.Отделяне на топологично-особени признаци facebook image
Публикувано от: Петър Желязков

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.