Начало на реферати

І. Въведение Терминът "метод" има гръцки произход. Той означава "път за постигане на определена цел; регулирана по определен начин дейност". Понятието "учебен метод" (метод на обучение) е основно в категориалния апарат на


Няма велико откритие, което да не е предшествано от смела догадка
Животът е сложен и многолик. Изпълнен е с много догадки- някои достижими, а други не. Самият човек е една голяма загадка, а областите в които някои се реализират, а ние не можем, ни се струват недостъпни, необясними и понякога невъзможни.

Великите открития, които водят човечеството по пътя на напредъка винаги са възхищавали хората. Логично е да си зададем въпроса как се стига до тях, как се заражда идеята, можем ли ние да го постигнем. И всичко започва, много често, и на пръв поглед много лесно от една догадка. Пътят по който се върви е дълъг, понякога мъчителен. Изисква се търпение, постоянство, системност, упоритост и … много вяра. По този път неизбежно ще има много препятствия, но те задължително трябва да бъдат преодолени, за да се стигне до крайната цел. Но за да се случи всичко това се искат дълбоки познания за това, което правим. Това предполага много четене на информация за откритието. Ако е възможно и да използваме опита на някой специалист в тази област.

Зародилата се идея трябва да бъде предадена и на други- съмишленици. За да убедим другите, че на новото и непознатото трябва да се даде живот, преди всичко самите ние трябва да сме убедени, че усилията си струват.

Историята познава много случаи, когато велики личности за велики открития са били убивани или по времето през което са живели не са били оценени по достойнство.”

Но ако всички поели тежкото бреме да са откриватели имат силната вяра и убедеността на Галилей- Все пак Земята се върти” , то тогава зародилата се догадка ще се превърне във велико откритие, за което също трябва да имаме и голяма подкрепа от хората и най-вече от себе си.

Във своето развитие човечеството минава през различни епохи.

В средните векове, когато много научни открития са били още в зародиш е било изключително трудно на знаещите да прокарат новите идеи.

І. Въведение Терминът  "метод" има гръцки произход. Той означава "път за постигане на определена цел; регулирана по определен начин дейност".  	Понятието "учебен метод" (метод на обучение) е основно в категориалния апарат на facebook image
Публикувано от: Стойко

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.